Kai S. Munk

Indlæg på hjemmesiden og Skakklubben der fortsat er lukket.

Fra bestyrelsen.

Indlæg på hjemmesiden og Skakklubben der fortsat er lukket.

Indlæg på hjemmesiden:
Skanderborg Skakklubs hjemmeside er en af de mest ”levende” skakhjemmesider, hvilket skyldes vore skribenter, og bestyrelsen er meget glade for de mange indlæg der kommer på hjemmesiden. Vi er imidlertid blevet forespurgt hvorvidt indlæggene på hjemmesiden er udtryk for bestyrelsens holdninger. Det er de ikke. Indlæggene står for skribentens egen holdning. Skribenterne bedes dog overveje hvorvidt politik/religion/morale/… er nødvendige i deres indlæg. – Når bestyrelsen udtrykker sig på hjemmesiden (som i dette indlæg) vil det klart fremgå at det er fra bestyrelsen.

Skakklubben er fortsat lukket:
Skakklubben er fortsat lukket og vil være det foreløbigt til den 14. april.
Hvorvidt vi kan få adgang til Bellis denne dato vides ikke, så vi afventer også bestyrelsen i Bellis beslutninger herom.
Det betyder at vi i skakklubbens bestyrelse har svært ved at planlægge det videre forløb.
Vi håber at kunne starte med klubmesterskabet i lynskak den 14. April. Den 21. april er der generalforsamling, og oplæg til generalforsamlingen er under udarbejdelse. Afslutning af bymersterskabet kan vi for nuværende ikke lægge en plan for, og vi har heller ikke valgt at lukke den (endnu).
Måske kan vi om 14 dage fortælle mere.
Skakklubben følger nøje de råd og vejledninger der kommer fra regering og sundhedsmyndigheder, og vi opfordrer alle til hver især at følge disse retningslinjer nøje.

På bestyrelsens vegne
Kai S. Munk

Ingen skak til midt april

Kære alle,

Jeres ve og vel ligger os naturligvis meget på sinde, hvorfor vi lægger os tæt op af de af regeringen og vores hovedorganisations angivne beslutninger og retningslinjer.

I Bellis (vores lokaler i Sundhedscenteret) er det besluttet at holde lukket til (måske) midten af april.

DSU har på deres seneste forretningsudvalgsmøde besluttet at det ikke finder det forsvarligt at gennemføre skakarrangementer i første omgang indtil den 15. april.

Alle skakaktiviteter i forbindelse med Skanderborg Skakklub er set i dette lys lukket ned til i første omgang den 14. april.

Det igangværende Bymesterskab berøres naturligvis heraf. Den videre afvikling af denne, samt de i perioden planlagte aktiviteter vender bestyrelsen tilbage med planer for indenfor 14 dage.

Træning med Klaus Berg den 26. marts droppes/udskydes hvis der kan findes en ny dato.

Italiensk aften 7. april udskydes.

Skak i ældresagen er aflyst, og vil først blive genoptaget til September (kontakt Hans Skovhus).

Den afsluttende dobbeltrunde i ligaen er aflyst, det samme gælder DM i skak i Svendborg. Se info herom på skak.dk

For de meget skaktrængende er der dog et lille lyspunkt i mørket, idet årets kandidatturnering spilles fra mandag d. 15/3 i Yekatarinenburg, Rusland. På Chess24 (https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/fide-candidates-2020/1/1/1) kan man følge med i kampen om at blive den næste udfordrer til Carlsens trone. Caruana? Ding? Giri? Grischuk? Eller kanske MVL, der fik en reservetjans, efter at Karjakin trak sig pga. Coronafaren.

Bestyrelsesmøde referat

Der er rigtig mange ting som bestyrelsen arbejder med. Det betød at det planlagte bestyrelsesmøde kun nåede igennem halvdelen af punkterne for derefter at fortsætte mødet nogle få dage senere. Følg med i den spændende dagligdag som vores aktive bestyrelse skriver om i det seneste referat, som egentlig dækker 2 bestyrelsesmøder. Som sædvanlig finder du det under: MEDLEM og bestyrelsesreferater. God læsning, og vi hører gerne kommentarer fra dig.

Præmier

I aften uddeles præmier for det afsluttede Klubmesterskab inden Hurtigskakturneringen starter.

Når Hurtigskakturneringen er slut i aften, uddeles der præmier og rating præmier for Hurtigskakturneringen.

Parkering

Jeg har i går snakket med pedellen der “tager sig af” logistikken omkring Sundhedscenteret (og Bellis). Jeg var blevet bekymret for at der fortsat står at parkering “kun er tilladt 3 timer døgnet rundt 0-24”. Han kunne (endnu engang) berolige mig med at vi kan parkere uden problemer om aftenen (og weekender). Han forventer at der på et tidpunkt bliver sat skilte op, som angiver at 3 timers parkeringen kun gælder indtil kl 16 eller 17 i dagtimerne.

Klaus Berg undervisning

Husk at på Torsdag den 19. er der igen undervisning med Klaus Berg. Sidste gang var vi 13 deltagere, og ud over at Klaus gennemgik enkelte af 2. holdets partier, så gennemgik han også et parti spillet af Jackie Andersen, som kørte sin modstander over. Så mød stærkt op til en ny spændende aften på Torsdag.

Træning med Klaus Berg Torsdag den 28. November kl 18.30

Så er vi klar til 2. træning med Klaus Berg. Første træning var en fantastisk gennemgang af fire af 2. holdets spillede partier, hvor de tilstedeværende fik en grundig gennemgang i de 4 forskellige åbninger som de 4 spillere fra 2. holdet havde valgt. Da disse aftener er åbne for alle klubbens medlemmer, er det dejligt at konstatere at mere end halvdelen af deltagerne ikke kun var fra 2. holdet. – Nu har alle igen mulighed for at blive klogere på hvad man bør spille i de åbninger der bliver gennemgået – det er lærerigt for alle, og selvom Vibeke var eneste kvinde til stede, var hendes spørgsmål og kommentarer værdifulde for mange. Så mød op Torsdag den 28. November kl 18.30 for at få udvidet jeres åbnings repertoire og stillings forståelse !

Træning med Klaus Berg

Husk træningen med Klaus Berg i morgen den 14. November kl 18.30. Her vil Klaus kommentere de 8 partier som 2. holdet spillede i den første kamp mod Åbyhøj. Det er lærerigt for alle, hvorfor alle er velkomne. Vi håber at se dig i morgen.

Sponsorer
Guld sponsor NordeaRema1000 Carlsberg Steel Coating A/S Bronze sponsorer