Referat af Bestyrelsesmøde i Skakklubben afholdt 080119

Referat – Bestyrelsesmøde Skanderborg Skakklub – tirsdag den 8. JAN 2019.
Tilstede var: Kai Munk, Allan Andersen, Thomas Hansen, Bjarne Bering Rasmussen og Hans Skovhus. Der var afbud fra Claus Qvist Jessen.
Dagsorden

 1. Økonomi
 2. Klubturnering
 3. Arrangement 22. januar med Jens Christiansen
 4. Lys Nat
 5. Materialer – poser og magnetbrikker
 6. Aktivitetskalenderen – Hjemmesiden
 7. Hurtigskakturnering i April
 8. Oprydning i skabe mv. – klublokalerne og Niels Ebbesen Skolen (skoleskak)
 9. Evt.
  Senere tilkommet
 10. Mobilepay
 11. Invitation Skanderborg Bibliotek
 12. Næste møde.

Ad 1: Kai redegjorde for økonomien og havde udfærdiget regnskab for 2018 og budget for 2019. Vi har et underskud på kr. 26.879, men der var mange faktorer , der var afgørende for underskuddet. Eksempelvis at kontingent indtægterne tilfalder klubkassen i september måned, og at der derfor stort set kun var udgifter, indtil næste betaling af kontingent. Ligeledes har det haft stor betydning for regnskabet, at klubben var udsat for et svindelnumme , der kostede kr. 20.000, og en eller flere indtægter først var tilgået i 2019. Ungdoms DM og det ene bankospil der blev afholdt i 2018 har givet klubben pæne indtægter. Derfor vil klubben byde ind med at være arrangør for UDM også i 10. måned 2019. Det vil så være 3. år i træk. Bankospil i 2019 er fortsat uafklaret, men det er et faktum, at der ikke længere spilles banko i Bellis p.g.a. nogle regler med betaling af medbragte drikkevarer.
Det er nødvendigt, at det på forhånd er afklaret, hvem der vil hjælpe til med UDM, hvis klubben får tildelt arrangementet. Sidste år krævede det mange kræfter, at få de nødvendige ressourcer i form af mandskab tilført. Derfor skal det fuldstændig afklares, hvor mange og hvem der vil hjælpe, inden man byder ind med arrangementet.
Det er næsten et must, at der findes sponsorater af en vis kaliber, såfremt Holdskakken på det nuværende niveau skal opretholdes.
Der skal snarest søges om tilskud fra Skanderborg Kommune. Deadline er nært forestående.
Ad 2: Klubturneringen for primo 2019 er oprettet og åben for tilmeldinger. I skrivende stund har 18 tilmeldt sig. 1. runde spilles 29. januar, og tilmeldingsfristen er 25. januar.
Ad 3: Vedr. arrangementet med Jens Kristiansen bedes Claus udfærdige en checkliste vedr. det , der er nødvendigt i forbindelse med arrangementet. JC honoreres med kr. 2000 for arrangementet, hvor klubben forventer at få kr. 500 i tilskud fra DSU/Hovedkredsen.
Ad 4: Lys Nat i Skanderborg 2019. Vi har besluttet at deltage i arrangementet , der formentlig afholdes fredag den 31. maj (det har ikke været tilgængelig, hvornår det er). Bjarne Bering er tovholder på arrangementet.
Ad 5: Stofposer til opbevaring af skakbrikkerne er modtaget og allerede taget i brug. Det er meningen, at såvel de sorte som hvide brikker skal være i en pose. Ligeledes modtaget nye brikker til den store magnettavle.
Ad 6: Det har knebet med opdatering af kalenderen på hjemmesiden, såvel PDF som den alm. kalender. Thomas følger op på det.
Ad 7: Det blev besluttet, at oprette en hurtigskakturnering i april måned – 10 min. spil. Men det skal først afklares, om Rema 1000 vil være sponsor m.h.t. gavekort, ligesom indbydelsen skal udfærdiges med mere omhu, så sidste års mindre heldige udformning/formulering undgåes.
Ad 8: Det er tiltrængt, at der kommer mere orden i klubskabene, såvel i Bellis som på NES skolen, hvor skoleskak holder til. Bjarne Bering og Hans Skovhus møder ind tirsdag den 21. januar kl. 0830 og påbegynder arbejdet i Bellis forinden Ældreskak der finder sted samme dag kl. 1000. Den 9. februar kl. 0930 foregår en gennemgribende oprydning ved Thomas, Kai, Bjarne og evt. andre der måtte have lyst. Der mødes ind i Bellis.
Ad 9: Sidste tilgåede sponsor .Dot er oprettet på hjemmesiden. Fa. Kamstrup har sagt endelig nej til et sponsorat. Det blev diskuteret, hvorvidt det stadig var aktuel, at opdele sponsorerne i guld, sølv og bronze sponsorer. I øjeblikket har vi ingen sølvsponsorer. Der kom ikke nogen endelig konklusion, men der fintænkes fortsat, og emnet er ikke glemt.
Allan arbejder fortsat på, at forhandle en aftale på plads med en tidligere sponsor.
Det undersøges, om det til arrangementet den 30. marts kunne være en mulighed at spille noget simultanskak ved enten Jonas Bjerre eller Mads Andersen. Nærmere herom senere.

Ad 10. Thomas havde undersøgt retningslinierne for Mobile Pay. Stadig flere der køber kaffe, vand, øl m.v. har ikke kontanter, hvorfor det er nødvendigt, at klubben har mulighed for at der kan betales via MP.
Vi har hidtil benyttes os af et telefonnummer fra en repræsentant i bestyrelsen, men det giver for meget bøvl, at udskille det fra sin privatøkonomi. Thomas oplyste, at det koster kr. 1000 en gang for alle at få en konto i banken der var tilknyttet MP, og at hver transaktion kostede kr. 0,75. Der træffes snarest en endelig beslutning.
Ad 11. Skanderborg Bibliotek har fremsendt en invitation til klubben om at komme og promovere skakspillet i Biblioteket en dag i januar. Bestyrelsen synes det er en god ide, og Allan vil sige ja tak til invitationen, når det er afklaret, hvem der kan deltage. Det skal formentlig være en hverdag i tidsrummet fra ca. kl. 1000-1500, så det bliver formentlig pensionisterne der vil møde op.
Ad 12: Næste møde aftalt til tirsdag den 5. FEB 2019 kl. 1630.

For referat: Hans Skovhus

Views All Time
Views All Time
74
Views Today
Views Today
2
Sponsorer
Guld sponsor NordeaRema1000 Carlsberg Steel Coating A/S Bronze sponsorer