Kai S. Munk

Skanderborg Skakklubs Generalforsamling 8. juni 2021

Skanderborg Skakklubs Generalforsamling afholdes den 8. juni kl 19.00 i klubbens lokaler, jævnfør vedtægterne.
Klubben vil, efter generalforsamlingen, være vært for et par stykker smørrebrød og 1 øl/vand samt fri kaffe.
Af hensyn til indkøb af smørrebrød bedes du svare på den mail der er sendt til dig, eller sende en mail til: kai.munk@gmail.com om du kommer (og dermed også ønsker smørrebrød).
På bestyrelsens vegne,

Kai S. Munk

Lars Kasten Nielsen, 1950 – 2021

Vi har modtaget den triste nyhed at Lars Kasten Nielsen er afgået ved døden den 2. Maj 2021.

Lars var jo malermester, og har i mange år annonceret i klubbladet løberen med sin Malerforretning Lars K. Nielsen. Lars ejede efterfølgende Flügger forretningerne i Skanderborg og Odder.

Lars blev desværre ramt af kræft i slutningen af 2018. Han spillede fortsat i skakklubben, og ingen kunne se/fornemme at Lars havde kræft. Lars var bl.a. med til at hjælpe til med et stort stævne vi havde i begyndelsen af 2020, og også her så Lars frisk ud.

Lars var den venlige, rare og behagelige person som vi altid har kendt Lars som. Vi opfattede det som Lars var glad for at komme i klubben, og vi har været glade for at have været i selskab med Lars.

Æret være Lars Kasten Nielsen’s minde.

(På bestyrelsens vegne, Kai S. Munk)

Henning Møller, 1934 – 2020

Vi har modtaget den triste nyhed at Henning Møller er afgået ved døden den 17. december 2020 med Corona.

Henning Møller var i rigtig mange år den absolut stærkeste skakspiller i Skanderborg Skakklub.

Læs resten

Holdturneringen aflyst

Følgende opslag er slået op på 6. Hovedkreds hjemmeside: På baggrund af tilbagemeldinger fra klubberne og på baggrund af, hvad der synes praktisk muligt, har hovedkredsbestyrelsen nu besluttet at aflyse holdturneringen helt.

I praksis betyder det, at turneringen indberettes med de resultater, som er spillet, så partierne kan rates og, at der ikke opkræves indskud til turneringen. Hvis divisionsturneringen mod vores forventning gennemføres, og der skal findes en oprykker, må vi senere tage stilling til, hvordan vi håndterer det.

Læs hele indlægget på 6.hk’s hjemmeside her.

I Skanderborg Skakklub afventer vi beslutning omkring divisionsturneringen.

Bestyrelsesmødet, som skulle være afholdt den 7. januar, valgte vi at udsætte til vi kender beslutningen omkring divisionsturneringen.

Udsættelse af skak i Skanderborg Skakklub.

Kære alle,
Restriktionerne på grund af Covid-19 har regeringen valgt at forlænge til den 17. Januar, for at skærme os alle. Det betyder at fysisk skak først kan afvikles efter den 17. Januar i vores lokaler i Sundhedscenteret, hvilket jo får indvirkning på mange skakaftener:

– Hurtigskakturneringen kan ikke fortsætte den 5. Januar, men udskydes til at fortsætte senere. 

– Bymesterskabet var sat til at starte den 12. Januar men udskydes til senere.

– Træningsaftenen med Klaus Berg den 14. Januar udskydes ligeledes.

Læs resten

Skakklubben lukker ned til 3. Januar 2021.

Kære skakvenner,

Kultur og Erhverv i Skanderborg har meldt ud med de samme restriktioner som Århus kommune indførte for nogle dage siden. Det betyder at vi ikke kan spille skak i Sundhedscenteret indtil den 3. Januar. Bestyrelsen har møde Torsdag den 17. December, hvor vi vil diskutere hvad vi vil gøre fremadrettet. 
Vi er jo i gang med hurtigskakturneringen som vi kan vælge at fortsætte ind i det nye år (og så måske rykke lidt på Byturneringen), eller vi kan vælge at afslutte hurtigskakturneringen (spillede partier rates) og så betale indskud tilbage. 
På bestyrelsens vegne , Kai S. Munk. 

Skak tirsdag den 8. December

Tirsdag den 8. December afvikles 2 holdkampe i klubben samtidig med at vi er “nogle” til hyggeskak. Da restriktionerne fortsat gælder, vil jeg i morgen modtage alle som ankommer, for at tilsikre de går ind i de rigtige lokaler, og ikke blander sig med andre spillere.

Skanderborg4 får besøg af VRS2. De skal sidde i de 2 store lokaler med 8 i hver (adskilt af skydevæggen).

Skanderborg5 får besøg af Viby3 og skal sidde i Terapien.

Vi andre, som er der for at spille lidt lyn mm, skal sidde inde i “kontoret” (bag Terapien).

Hver gruppe har sit eget lokale, eget toilet, og ingen må gå i køkkenet. Vi vil sørge for at kaffe, vand og drikkevarer er tilgængelig i gangen udenfor spillelokalerne (ingen mad). De som ikke skal spille holdskak er velkomne, og vil som tidligere beskrevet blive vist ind i “kontoret”. Afspritning mm er som sædvanlig foretaget og stillet frem, og i skal huske mundbind når i ankommer og hver gang i står op.

Skanderborg Skakklub skal være det sikreste sted udenfor dit hjem, men det er din pligt at hjælpe til hermed !

Tirsdag den 24. November: Hyggeskak og 3.holdet spiller mod 4. holdet.

På Tirsdag den 24. November er der igen hyggeskak i klubben. Det var en god oplevelse forrige tirsdag, og der blev spillet dobbeltrunder i lynskak efter de fremmødtes ønsker. Hvad i der møder op ønsker der skal foregå aftaler i sammen. Jeg ved at Hans Skvohus også er ved at arrangere noget for 5. holdet, så mød endelig op. Terapi lokalet og det lille kontor er ledige hertil.
I begge ender af det store lokale (med skodder imellem) afvikles den udsatte kamp i A-rækken mellem Skanderborg3 og Skanderborg4. 

Klaus Berg undervisning 19. November.

Så genstarter vi succesen fra sidste sæson: Klaus Berg undervisningen. Den blev desværre forsinket pga familiemæssige hændelser i Klaus Bergs familie. Men nu sker det !  Og der er intet ændret i konceptet, så i der har været der ved hvor godt det er, og i der endnu ikke har været der ved ikke hvad i har gået glip af. Så torsdag den 19. november kl. 18.30 genstartes succesen. Tag evt. et parti med som i ønsker behandlet. – I disse corona-tider skal vi huske at sidde ned, med 1 meters mellemrum, og ansigterne vendt mod underviseren ! Vel mødt !

Tirsdag den 17. november, hyggeskak

Tirsdag den 17. November spiller vores 4-mands D-række hold på hjemmebane mod Århus/Skolerne. Vi andre mødes til hyggeskak; der er allerede flere der har meldt deres ankomst, således vi kan få en aften med hyggeskak – altså spille med hvem man har lyst til, og selv aftale hvor lang tid partiet skal vare. Vi ses.

Sponsorer
Guld sponsor Steel Coating A/S Nordea Bronze sponsorer