Jens Kristian Vigen, 1942 – 2020

Mange af jer har sikkert læst i Uge-Bladet at Jens Christian Vigen er afgået ved døden d. 26. juli. Langt de fleste af klubbens medlemmer kender Vigen, eftersom han var medlem af klubben i en meget lang årrække. For 3-4 år siden besluttede han imidlertid at flytte til Vendsyssel, hvor han kom til at bo i nærheden af sin søn.

Vigen var en god, solid skakspiller. Han holdt meget af det praktiske spil, hvor man sidder over for en person og i løbet af nogle få timer (undertiden hurtigere!) får en afgørelse på partiet. Han var ikke så interesseret i den teoretiske side af skakken. Det var selve spillet han var så glad for. Han var sikker deltager i alle klubbens turneringer, og han deltog også tit i udenbys turneringer. Jeg husker ham især fra de turneringer som Skakklubben Evans arrangerer hvert forår i Hældagerskolen i Vejle. Vi var nemlig 4-5 Skanderborgspillere som i en årrække deltog i denne turnering og blandt dem altid Vigen (nogle deltager stadig i turneringen!). Jeg husker turneringerne som hyggelige udflugter – og naturligvis aftner med god skak mod spillere som vi efterhånden kendte mange af. Vigen var også altid fast mand på et af klubens hold i holdturneringen. Endelig var Vigen medlem af den særlige og eksklusive Sølyst- turnering. Enkelte ældre klubmedlemmer kender til denne turnering!

Som person var Vigen et ualmindelig rart og sympatisk menneske; altid mild og venlig; men undertiden også med en lun kommentar, som kunne være drilsk, men aldrig skarp og kritisk.

Ud over skakken var Vigen en stor gevinst for klubben når vi stod som arrangør af  større arrangementer. Det gjaldt både forberedelse og oprydning, men især ydede han en stor indsats i kantinen. Maden (og kaffen!) spiller jo en stor rolle ved de store turneringer.

En særlig tak skylder klubben ham for hans indsats ved julefrokosterne. Dem var Vigen medarrangør af, og hans speciale var gerne en lækker fiskeret.

Vigen har også i en årrække været medlem af klubbens bestyrelse.

Desværre fik Vigen for en halv snes år siden en blodprop i hjernen, og resultatet blev en lammelse som gjorde det svært for ham at gå. Men med hjælp af en stok kunne han dog gå lidt. Han fik en handicap-scooter (vistnok i daglig tale kaldt en crosser!), og med den kunne han køre helt ind på gangen ved klublokalerne! Heldigt at vores spillested er så godt og praktisk placeret.

Vi der har været medlemmer af klubben i mange år sammen med Vigen, savner ham. – Æret være Jens Kristian Vigens minde.

Urne-bisættelsen finder sted fredag 7. august kl 13.00 i Hjallerup Kirke.

Asger J. Andersen

Views All Time
Views All Time
584
Views Today
Views Today
1
Dagens opgave
Arkiver
Sponsorer
Guld sponsor Steel Coating A/S Nordea Bronze sponsorer