Flot donation fra Sydbank

Skanderborg Skakklub har med taknemlighed modtaget 15.000 kr. fra
Sydbank. Beløbet skal anvendes til trådløst elektronisk udstyr, hvor et
skakspil kan overføres til Internettet eller til en PC. Fra en PC kan man
overføre spillet til en projekter eller storskærm, så flere kan følge
spillet, undervisningen og underviseren kan kommentere stillingens
muligheder.
Og undervisningen af skoleelever er vigtig for Skanderborg Skakklub,
fordi skakspillet øger unges koncentration og fordybelse, hvilket giver
en kvalitativ logisk udvikling hos den unge. Professor Michael Rosholm
fra Trygfondens Børneforskningscenter siger, at ”skak gør de unge bedre til matematik end matematikundervisningen gør – og det virke for dem alle”.
Antallet af skolebørn som i dag deltager i skoleskak i Skanderborg er omkring 12 elever. I dag foregår undervisningen på Niels Ebbesens Skolen. Undervisningen foregår ugentlig efter skoletid og der ud over
afholder Skanderborg Skakklub specielle klubaftner, hvor skoleeleverne får mulighed for at deltage i foredrag fra kendte spillere eller møde erfarne spillere på brættet.
Skanderborg Skakklub ønsker med denne donation at øge antallet af skoleelever, som deltager i skoleskak, på skolerne i både Skanderborg og Stilling. Og her er det trådløse elektroniske udstyr en vigtig brik i
forbindelse med undervisning i spillet.

Views All Time
Views All Time
288
Views Today
Views Today
1