Generalforsamling i 6. hovedkreds 2016

.. afholdes lørdag d. 19. marts kl. 13:00 i Chess House. Jeg vil tro de fleste er velkommen, men snak med Allan/bestyrelsen, hvis I brænder inde med gode forslag til skak i 6. hovedkreds.

Generalforsamling 6. Hovedkreds 2016

Klubberne i 6. Hovedkreds indkaldes herved til generalforsamling lørdag den 19.

marts kl. 13 i Chesshouse Katrinebjergvej 111 A, 8200 Århus N

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

– herunder ønskes bl.a. drøftet Østjysk Grand Prix og en evt. kommende juniorholdturnering

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet på hovedkredsmødet, skal være indsendt til

hovedkredsformanden senest 3 uger før hovedkredsmødet.

5. Fastsættelse af indskud til holdturneringen

6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

7. Valg

a. Valg af kasserer (på valg er Lars G. Rasmussen)

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (på valg er Christian Munk og David Maagaard)

c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (på valg er Jacob Hjorth Bjørnskov og Vibeke Grue)

d. Valg af revisor (på valg er Finn Larsen)

e. Valg af revisorsuppleant (på valg er Johnny Rasmussen)

f. Valg af 3 medlemmer til turneringskomiteen (på valg er Lars Hougaard, Morten

Rasmussen og Johnny Rasmussen)

g. Valg af 1 suppleant til turneringskomiteen (på valg er Tom Petri Petersen)

8. Eventuelt

En klubformand kan ved skriftlig fuldmagt lade klubben repræsentere ved et andet

medlem af klubben.

 

Views All Time
Views All Time
1580
Views Today
Views Today
1
Dagens opgave
Arkiver
Sponsorer
Guld sponsor Steel Coating A/S Nordea Bronze sponsorer