Generalforsamling i 6. hovedkreds

Dd. deltog Jonas og jeg i 6.hk’s generalforsamling, som repræsentanter for Skanderborg Skakklub. Det var rart at se nogle skak folk igen, efter en lang Coronapause, og samtidig godt at se hvor Chess House har fået nye lokaler, ved Ovartaci House, Olof Palmes Alle 11, 8200 Aarhus N.

Formandens beretning var udsendt på forhånd og gav ikke anledning til den store debat. Det samme vedr. regnskabet, dog er gebyrer steget væsentligt på baggrund af bankernes nye politik på området. Det blev samtidig fortalt at 6.hk. ikke havde oplevet nogen medlemstilbagegang i 2020 grundet Corona, men 2021 viste indtil videre et fald på ca. 5%.

Mest debat kom vedr. bestyrelsens foreslåede ændringer til holdskak reglementet, og det skete ved flere afstemninger. Først blev det vedtaget at inddele grupperne efter rating, kun vinderen af Mesterrækken er i fremtiden sikret oprykning (til 2. division), hovedparten af klubberne stemte for, heriblandt Skanderborg. Der kan bestemt tales for og imod, og nogle mente at interessen for holdskakturneringen vil dale, modsat er der tidligere set meget skæve (rating) grupper primært pga. klubtilgang eller klubafgang. Bestyrelsen blev bedt om at holde øje med udviklingen, og løbende overveje andre tiltag fx vedr. holdstørrelser og gruppesammensætninger.

Dernæst blev holdskak reglementet ændret 2 steder vedr. at det ikke længere er lovligt at indsætte en vilkårlig reserve efter 30 minutter hvis en spiller ikke møder op. Reglen blev ikke brugt så tit, og kunne give skævvridning idet en højere ratet spiller kunne indsættes efter 30 minutter. Dette blev også diskuteret og vedtaget dog med lidt mindre flertal, deriblandt Skanderborg. Reglen er tidligere forsvundet fra divisionsturnerings reglementet, det var primært grunden til den foreslåede ændring. Holdlederen er ansvarlig for det hold der noteres på holdkorter, hvilket han altid har været, og udebliver en spiller gælder samme regler som tidligere vedr. lovligt/ulovligt afbud, men nu må man så ikke indsætte en anden/reserve efter 30 minutter.

Sidste afstemningspunkt var muligheden for at ændre holdopstillingerne mide i en sæson, hvis fx en klub får flere spillere i løbet af sæsonen. På den ene side vil man godt give mulighed for at nye spillere kan deltage i den igangværende holdturnering, på den anden side giver det ikke mening at holdskakgrupperne nu inddeles efter rating (holdets gennemsnits rating), hvis man efterfølgende må lave om på holdet. Det skal her nævnes at nye spillere altid/fortsat kan indskrives på styrkelisten som reserver, også midt i sæsonen. Dette forslag blev også vedtaget, Skanderborg stemte blank, idet de to udsendte var af hver sin mening 😊

Resten af mødet foregik uden de store diskussioner, og det blev en hyggelig eftermiddag hvor generalforsamlingen kunne afvikles på 2,5 time.

Det kan nævnes at 6.hk. afholder dommer/turneringsleder kursus i weekenden d. 28./29. august.

Under eventuelt var der en runde vedr. planer ude i klubberne. Flere klubber har jubilæer i de kommende år, og vi kan måske/forhåbentlig se frem til flere arrangementer. Vi nævnte selv vores planer om IM, GM og SmukSkak i august.

Jeg var blevet bedt om at spørge ind til om man på DSU eller 6.hk. niveau havde snakket om evt. tilbagebetaling af kontingent pga. Corona og manglende aktiviteter (.. jeg bakker personligt ikke op om denne forespørgsel!). Claus svarede at emnet var blevet berørt med lidt snak, både i 6.hk. og i DSU, men uden at der var kommet noget konkret ud af dette. Alle på mødet var stort set enige om at den mindre besparelse der er opstået heraf, bruges bedst og mest konstruktive i fremadrettede aktiviteter.

Mødet blev afsluttet. Tak til Chess House for at have huset et godt arrangement.

Views All Time
Views All Time
281
Views Today
Views Today
1
Dagens opgave
Arkiver
Sponsorer
Guld sponsor Steel Coating A/S Nordea Bronze sponsorer