Restriktioner

Kære klubber

Der er nu kommet mere præcise tolkninger af restriktionerne for vores sport. Således skriver DSUs formand, Poul Jacobsen følgende på Skak.dk:

Med de seneste lempelser i restriktionerne er der atter åbnet op for at vi kan spille holdskak, forudsat at lokale forhold ikke forhindrer det. Alle hjemmehold bedes sikre sig at de kan benytte deres lokaler, og spørge ind til hvilke lokale restriktioner der eventuelt skal efterleves. Hvis en klub ikke må benytte sit sædvanlige spillested kan kampen udsættes en uge, hvis det er nødvendigt for at finde et alternativt lokale, men vi forventer at alle gør deres yderste for at runden kan afvikles som planlagt.

Bridgeforbundet, som er den største organisation i Dansk Tankesports Forbund, hvor Dansk Skak Union er medlem, har et stort og effektivt sekretariat, som har fremskaffet nedenstående meget tydelige meldinger, som er gældende for skakken også. Meldingen er sakset direkte fra Bridgeforbundets hjemmeside.

Opdateret mandag d. 17. januar 2022
Gældende restriktioner for bridgeklubber

Kravet om mundbind eller visir er forlænget til og med d. 31. januar. Alle over 12 år skal bære mundbind eller visir, når de opholder sig i lokaler, der ikke er omfattet af nedlukning. For bridgeklubber vil det sige, at alle skal have mundbind eller visir på ved ankomst og afgang, samt når de står op mv. Mundbind/visir må tages af, når man sidder ved bordene.

De gældende regler kan ses på Kulturministeriets side her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Bekendtgørelsen kan læses via dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/44

Vedr. bridge i forsamlingshuse og selskabslokaler

Vores henvendelse til Kulturministeriet omkring bridge i forsamlingshuse og selskabslokaler er blevet videresendt til Erhvervsstyrelsen. Vi har netop fået svar fra Erhvervstyrelsen, og der gælder følgende:

Et forsamlingshus, selskabslokale mv. kan holde åbent for øvrige arrangementstyper, som eksempelvis til undervisningsarrangementer, hobbyarrangementer eller øvrige arrangementer.

Forsamlingshuse og selskabslokaler er fortsat nedlukket for selskaber som bryllupper, konfirmationer mv., men man må således gerne spille bridge i forsamlingshuse og i selskabslokaler.

Dansk Skak Union opfordrer naturligvis tilat alle forsigtighedsregler med afstand, hygiejne, udluftning, afspritning osv. stadig overholdes. Desuden opfordrer vi selvfølgelig alle til at være vaccinerede og/eller sikre sig en negativ test forud for kampene.

Bemærk at det vil være hensigtsmæssigt at undgå sammenstimlen om partierne, samt lynskak i analyselokaler.

Med håbet om at vi undgår yderligere afbrydelser, ønskes alle en god turnering.

Poul Jacobsen
Formand Dansk Skak Union.

Dette gælder naturligvis også i 6. hovedkreds.

Claus Andersen

PS. Vil du evt opdatere holdsiden, Sune

Views All Time
Views All Time
268
Views Today
Views Today
1
Dagens opgave

Arkiver
Sponsorer
Guld sponsor Steel Coating A/S Nordea Bronze sponsorer