Ekstraordinær Generalforsamling 21.05.2024 kl. 18.30 i klubben – med 2 tilføjelser

OPDATERET 16.05.2024:
Der er kommet 2 ændringsforslag og så er der selve indkaldelsen længere nede:

1. forslag til ændringer:

Ændringsforslag til §4:
“Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til formand eller kasserer.”
ændres til:
“Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.”

Ændringsforslag til §10:
“Ændringer i klubbens vedtægter kan kun ske ved en rettidig indkaldelse og når halvdelen af klubbens A-medlemmer er til stede fysisk eller ved afgiven fuldmagt til formand eller kasserer, og mindst 2/3 af de mødte i afstemningen deltagende medlemmer inklusive afgivne fuldmagter stemmer for forslaget. Er halvdelen inklusive afgivne fuldmagter ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset deltagerantal.

Vedtægtsændringer på en ny generalforsamling kræver fortsat, at 2/3 af klubbens fremmødte A medlemmer og afgivne fuldmagter stemmer for. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor ved fremmøde eller ved fuldmagt. Skulle klubben ophøre at bestå, tager forsamlingen beslutning om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål eller klubber, klubbens ejendele og midler tilgår.”

ændres til

“Ændringer i klubbens vedtægter kan kun ske ved en rettidig indkaldelse og når halvdelen af klubbens A-medlemmer er til stede fysisk og mindst 2/3 af de mødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Er halvdelen  ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset deltagerantal.

Vedtægtsændringer på en ekstraordinær generalforsamling kræver fortsat, at 2/3 af klubbens fremmødte A medlemmer stemmer for. 

Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor ved fremmøde. Skulle klubben ophøre at bestå, tager forsamlingen beslutning om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål eller klubber, klubbens ejendele og midler tilgår.”

2. forslag til ændringer:

Der er fremkommet et forslag til ændring af de fremsendte vedtægters §9.
§9
Tegningsberettiget er klubbens formand og klubbens kasserer.
I stedet foreslås:
§9
Tegningsberettiget er klubbens formand sammen med 1 bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

SELVE INDKALDELSEN

Kære alle,

Indkaldelsen er foranlediget af at den ordinære generalforsamling ikke var beslutningsdygtig  til at ændre i klubbens love/vedtægter.

Dagsorden:
Eneste punkt på dagsordenen er:
 Forslag til vedtagelse om ændring af klubbens vedtægter,  så de bl.a. opfylder Loven om Folkeoplysningslovens krav, og berettiger til kommunale tilskud.

Indkaldelsen er i henhold til vedtægterne:

§9 Forandringer i klubbens love kan kun ske når halvdelen af klubbens A-medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de mødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Er halvdelen ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Vedtægtsændringer på en ny generalforsamling kræver fortsat, at 2/3 af klubbens fremmødte A medlemmer stemmer for. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor. Skulle klubben ophøre at bestå, tager forsamlingen beslutning om klubbens ejendele og midlers anvendelse.

Bilag:

1: Eksisterende vedtægter dateret 2007 og underskrevet 2001. klik her
2: Forslag til nye vedtægter: Vedtægter nye maj 2024. klik her
3: Forslag til nye vedtægter med kommentarer: Vedtægter nye maj 2024 med kommentarer. klik her

Med Venlig hilsen
   Torkild Salling
    M: 22498223

Views All Time
Views All Time
107
Views Today
Views Today
1
Dagens opgave

Arkiver
Sponsorer
Guld sponsor Steel Coating A/S Nordea Bronze sponsorer