Kai S. Munk

Senior DM i Løgumkloster (del 2)

Efter 6. runde i går fredag, var der fælles spisning. Og ligesom alt andet fungerede det rigtig godt; en dejlig hyggelig aften med god mad og drikkelse. Løgumkloster Skakklub har kun 6 medlemmer, og har derfor et tæt samarbejde med Tønder Skakklub som har stået Løgumkloster skakklub bi. Det er et meget vellykket arrangement som de har fået afviklet i den forløbne uge, stor ros herfra. Og Højskolen, som det afholdes på, er fine rammer herom, og mange spillere har glæde af at bo på højskolen. Også i dag lørdag blev sidste runde afholdt på samme betryggende og kompetent vis som de foregående runder.

Læs resten

Senior DM i Løgumkloster (del 1)

Senior DM plejer at blive afviklet i februar måned, men har pga Corona måttet flyttes til start Søndag den 30. Maj. Dejligt, syntes jeg, for så har jeg taget Campingvogn med, bor på Bredebro Camping og kan cykle frem og tilbage til spillestedet i Løgumkloster. Der er kun 11km hver vej, så får jeg lidt motion inden jeg skal spille.

Læs resten

Husk Generalforsmalingen Tirsdag den 8. juni

Til generalforsamlingen er der tilmeldt 16 A medlemmer og 2 B-medlemmer indtil videre, så der er fortsat plads, og husk at klubben er vært for smørrebrød, kaffe og en øl/vand efterfølgende, som angivet i indkaldelsen den 20. Maj.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent    (bestyrelsen foreslår Anders haarup og Hans Skovhus som referent)
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende år
  6. Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen)
  7. Valg

Bestyrelsesmedlemmer:

Torkild Salling , Formand – på valg (modtager genvalg)
Kai S. Munk , Kasserer – ikke på valg

Morten Rasmussen – på valg (modtager genvalg)

Claus Qvist Jessen – ikke på valg

Jesper Dalberg – udtræder pga manglende tid – bestyrelsen foreslår Jonas Bistrup Larsen

Bestyrelsessuppleanter 2 personer:

Bjarne Berring Rasmussen – ikke på valg
Peer Jespersen – udtræder pga manglende tid – bestyrelsen foreslår Henrik Svane

Revisor:

Torben Gregersen – på valg (modtager ikke genvalg) – bestyrelsen foreslår Bjarne Tornbjerg

Revisorsuppleant:

Bjarne Tornbjerg – på valg (modtager så ikke genvalg) – bestyrelsen mangler forslag hertil pt

  • Eventuelt

Skanderborg Skakklubs Generalforsamling 8. juni 2021

Skanderborg Skakklubs Generalforsamling afholdes den 8. juni kl 19.00 i klubbens lokaler, jævnfør vedtægterne.
Klubben vil, efter generalforsamlingen, være vært for et par stykker smørrebrød og 1 øl/vand samt fri kaffe.
Af hensyn til indkøb af smørrebrød bedes du svare på den mail der er sendt til dig, eller sende en mail til: kai.munk@gmail.com om du kommer (og dermed også ønsker smørrebrød).
På bestyrelsens vegne,

Kai S. Munk

Lars Kasten Nielsen, 1950 – 2021

Vi har modtaget den triste nyhed at Lars Kasten Nielsen er afgået ved døden den 2. Maj 2021.

Lars var jo malermester, og har i mange år annonceret i klubbladet løberen med sin Malerforretning Lars K. Nielsen. Lars ejede efterfølgende Flügger forretningerne i Skanderborg og Odder.

Lars blev desværre ramt af kræft i slutningen af 2018. Han spillede fortsat i skakklubben, og ingen kunne se/fornemme at Lars havde kræft. Lars var bl.a. med til at hjælpe til med et stort stævne vi havde i begyndelsen af 2020, og også her så Lars frisk ud.

Lars var den venlige, rare og behagelige person som vi altid har kendt Lars som. Vi opfattede det som Lars var glad for at komme i klubben, og vi har været glade for at have været i selskab med Lars.

Æret være Lars Kasten Nielsen’s minde.

(På bestyrelsens vegne, Kai S. Munk)

Henning Møller, 1934 – 2020

Vi har modtaget den triste nyhed at Henning Møller er afgået ved døden den 17. december 2020 med Corona.

Henning Møller var i rigtig mange år den absolut stærkeste skakspiller i Skanderborg Skakklub.

Læs resten

Holdturneringen aflyst

Følgende opslag er slået op på 6. Hovedkreds hjemmeside: På baggrund af tilbagemeldinger fra klubberne og på baggrund af, hvad der synes praktisk muligt, har hovedkredsbestyrelsen nu besluttet at aflyse holdturneringen helt.

I praksis betyder det, at turneringen indberettes med de resultater, som er spillet, så partierne kan rates og, at der ikke opkræves indskud til turneringen. Hvis divisionsturneringen mod vores forventning gennemføres, og der skal findes en oprykker, må vi senere tage stilling til, hvordan vi håndterer det.

Læs hele indlægget på 6.hk’s hjemmeside her.

I Skanderborg Skakklub afventer vi beslutning omkring divisionsturneringen.

Bestyrelsesmødet, som skulle være afholdt den 7. januar, valgte vi at udsætte til vi kender beslutningen omkring divisionsturneringen.

Udsættelse af skak i Skanderborg Skakklub.

Kære alle,
Restriktionerne på grund af Covid-19 har regeringen valgt at forlænge til den 17. Januar, for at skærme os alle. Det betyder at fysisk skak først kan afvikles efter den 17. Januar i vores lokaler i Sundhedscenteret, hvilket jo får indvirkning på mange skakaftener:

– Hurtigskakturneringen kan ikke fortsætte den 5. Januar, men udskydes til at fortsætte senere. 

– Bymesterskabet var sat til at starte den 12. Januar men udskydes til senere.

– Træningsaftenen med Klaus Berg den 14. Januar udskydes ligeledes.

Læs resten

Skakklubben lukker ned til 3. Januar 2021.

Kære skakvenner,

Kultur og Erhverv i Skanderborg har meldt ud med de samme restriktioner som Århus kommune indførte for nogle dage siden. Det betyder at vi ikke kan spille skak i Sundhedscenteret indtil den 3. Januar. Bestyrelsen har møde Torsdag den 17. December, hvor vi vil diskutere hvad vi vil gøre fremadrettet. 
Vi er jo i gang med hurtigskakturneringen som vi kan vælge at fortsætte ind i det nye år (og så måske rykke lidt på Byturneringen), eller vi kan vælge at afslutte hurtigskakturneringen (spillede partier rates) og så betale indskud tilbage. 
På bestyrelsens vegne , Kai S. Munk. 

Skak tirsdag den 8. December

Tirsdag den 8. December afvikles 2 holdkampe i klubben samtidig med at vi er “nogle” til hyggeskak. Da restriktionerne fortsat gælder, vil jeg i morgen modtage alle som ankommer, for at tilsikre de går ind i de rigtige lokaler, og ikke blander sig med andre spillere.

Skanderborg4 får besøg af VRS2. De skal sidde i de 2 store lokaler med 8 i hver (adskilt af skydevæggen).

Skanderborg5 får besøg af Viby3 og skal sidde i Terapien.

Vi andre, som er der for at spille lidt lyn mm, skal sidde inde i “kontoret” (bag Terapien).

Hver gruppe har sit eget lokale, eget toilet, og ingen må gå i køkkenet. Vi vil sørge for at kaffe, vand og drikkevarer er tilgængelig i gangen udenfor spillelokalerne (ingen mad). De som ikke skal spille holdskak er velkomne, og vil som tidligere beskrevet blive vist ind i “kontoret”. Afspritning mm er som sædvanlig foretaget og stillet frem, og i skal huske mundbind når i ankommer og hver gang i står op.

Skanderborg Skakklub skal være det sikreste sted udenfor dit hjem, men det er din pligt at hjælpe til hermed !