Kai S. Munk

Bestyrelsesmøde referat

Der er rigtig mange ting som bestyrelsen arbejder med. Det betød at det planlagte bestyrelsesmøde kun nåede igennem halvdelen af punkterne for derefter at fortsætte mødet nogle få dage senere. Følg med i den spændende dagligdag som vores aktive bestyrelse skriver om i det seneste referat, som egentlig dækker 2 bestyrelsesmøder. Som sædvanlig finder du det under: MEDLEM og bestyrelsesreferater. God læsning, og vi hører gerne kommentarer fra dig.

Præmier

I aften uddeles præmier for det afsluttede Klubmesterskab inden Hurtigskakturneringen starter.

Når Hurtigskakturneringen er slut i aften, uddeles der præmier og rating præmier for Hurtigskakturneringen.

Parkering

Jeg har i går snakket med pedellen der “tager sig af” logistikken omkring Sundhedscenteret (og Bellis). Jeg var blevet bekymret for at der fortsat står at parkering “kun er tilladt 3 timer døgnet rundt 0-24”. Han kunne (endnu engang) berolige mig med at vi kan parkere uden problemer om aftenen (og weekender). Han forventer at der på et tidpunkt bliver sat skilte op, som angiver at 3 timers parkeringen kun gælder indtil kl 16 eller 17 i dagtimerne.

Klaus Berg undervisning

Husk at på Torsdag den 19. er der igen undervisning med Klaus Berg. Sidste gang var vi 13 deltagere, og ud over at Klaus gennemgik enkelte af 2. holdets partier, så gennemgik han også et parti spillet af Jackie Andersen, som kørte sin modstander over. Så mød stærkt op til en ny spændende aften på Torsdag.

Træning med Klaus Berg Torsdag den 28. November kl 18.30

Så er vi klar til 2. træning med Klaus Berg. Første træning var en fantastisk gennemgang af fire af 2. holdets spillede partier, hvor de tilstedeværende fik en grundig gennemgang i de 4 forskellige åbninger som de 4 spillere fra 2. holdet havde valgt. Da disse aftener er åbne for alle klubbens medlemmer, er det dejligt at konstatere at mere end halvdelen af deltagerne ikke kun var fra 2. holdet. – Nu har alle igen mulighed for at blive klogere på hvad man bør spille i de åbninger der bliver gennemgået – det er lærerigt for alle, og selvom Vibeke var eneste kvinde til stede, var hendes spørgsmål og kommentarer værdifulde for mange. Så mød op Torsdag den 28. November kl 18.30 for at få udvidet jeres åbnings repertoire og stillings forståelse !

Træning med Klaus Berg

Husk træningen med Klaus Berg i morgen den 14. November kl 18.30. Her vil Klaus kommentere de 8 partier som 2. holdet spillede i den første kamp mod Åbyhøj. Det er lærerigt for alle, hvorfor alle er velkomne. Vi håber at se dig i morgen.

Træning med Klaus Berg udsat til 14/11

Vi må desværre udsætte træningen med Klaus Berg. Det var den oprindelige mening, at torsdagen efter at 2. holdet havde spillet holdkamp skulle der være træning med Klaus Berg, hvor Klaus ville gennemgå de væsentligste punkter i de 8 spillede partier. – Træningen nu på torsdag må vi desværre udsætte til torsdag den 14/11 kl 18.30. – Det er fortsat meningen, at andre end 2. holdets spillere, er meget velkomne til at komme og følge denne træning så man kan blive klogere !

Sponsorer
Guld sponsor Steel Coating A/S Nordea Bronze sponsorer