Skanderborg Skakklub afholder generalforsamling

SKANDERBORG SKAKKLUB

Afholder ordinær generalforsamling tirsdag, den 24. april 2018 kl. 19.00 i klublokalerne, Sundhedscentret, Sygehusvej 7, Skanderborg

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent:
  2. Bestyrelsens beretning:
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:
  4. Fastsættelse af kontingent:
  5. Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende år:
  6. Indkommende forslag: (skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen)
  7. Valg:

Bestyrelsesmedlemmer:

Vibeke Grue – modtager ikke genvalg.
Bjarne Tornbjerg – modtager ikke genvalg
Kell Hansen – modtager genvalg

Bestyrelsessuppleanter 2 personer:

Bjarne Berring Rasmussen – modtager genvalg
Holger Heiredal – modtager ikke genvalg

Allan Erik Schmidt Andersen og Hans Skovhus er ikke på valg

Revisor:

Torben Gregersen – modtager genvalg

Revisorsuppleant:

Per Buttenschøn – modtager genvalg

  1. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er klubben vært for to stykker smørrebrød og en ostemad.
For at deltage i spisningen skal man tilmelde sig på tilmeldingsseddel på klubaftener senest 17. april 2018.

 

Views All Time
Views All Time
1487
Views Today
Views Today
3
Dagens opgave
Arkiver
Sponsorer
Guld sponsor Steel Coating A/S Nordea Bronze sponsorer