Klubaftener og holdkampe

På tirsdag afvikler vi 6. runde i vores klubturnering. Morten har i meget god tid lagt runden for Basis 3, så alle har haft god tid til at forberede sig.

Vi er ved at have de sidste detaljer på plads omkring hvordan vores klubaftener (og holdkampe) kan afholdes, således at vi overholder de retningslinier (som allerede er beskrevet på hjemmesiden den 24/10 gældende specifikt for os) og som venteligt er helt i tråd med den generelle udmeldelse som DSU har beskrevet på deres hjemmeside her.

Klubaftenerne afvikler vi med Basis1 i den “lille” del af det store lokale. Basis2 i den “store” del (med skydedørende lukket, så ingen kontakter hinanden). Basis3 i “Terapien” med 8 spillere og 4 spillere i det lille mødelokale ved siden af Terapien. Desuden med separate ind/udgange og med separate toiletter.

Holdkampe med 8 spillere på hvert hold (den første i 2. division mod Varde den 8. November) er ved at være på plads. Her har vi også en plan på plads således at ingen af de 8 spillere der sidder i det ene rum mødes med de 8 spillere der sidder i det andet rum. Adskilte “service borde” med kaffe, vand og drikkevarer til hver gruppe. Bræt 1-4 i den “lille” del af det store lokale, brætterne 5-8 føres til den “store” del af det store lokale (igen med skydedørene hermetisk lukket). Dedikerede toiletter til hver gruppe.

Der vil ikke være nogen servering af mad mm, hverken til klubaftener eller holdkampe. Hvis man ønsker at spise på spillestedet skal man selv have madpakke med hjemmefra, og vi har reserveret seperate områder hertil, således at (igen) ingen grupper mødes på tværs.

Der skal der bruges mundbind når man står op. Såvel ved ankomst som afrejse, eller hvis man skal ud og hente kaffe eller på toilettet.

Vi har i Skanderborg Skakklub mulighed for at dedikere toiletter til hver gruppe, således at ingen grupper kommer til at anvende et toilet som en anden gruppe anvender, og som samtidig tilsikrer at ingen mødes på tværs af grupperne.

Helt generelt vil bestyrelsen tilsikre at alle disse regler overholdes, og at vi har dedikerede personer til at tilsikre dette sker.

Et meget sikkert sted at være er i Skanderborg Skakklub.

Views All Time
Views All Time
304
Views Today
Views Today
1
Sponsorer
Guld sponsor Steel Coating A/S Nordea Bronze sponsorer