Husk Generalforsmalingen Tirsdag den 8. juni

Til generalforsamlingen er der tilmeldt 16 A medlemmer og 2 B-medlemmer indtil videre, så der er fortsat plads, og husk at klubben er vært for smørrebrød, kaffe og en øl/vand efterfølgende, som angivet i indkaldelsen den 20. Maj.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent    (bestyrelsen foreslår Anders haarup og Hans Skovhus som referent)
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende år
  6. Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen)
  7. Valg

Bestyrelsesmedlemmer:

Torkild Salling , Formand – på valg (modtager genvalg)
Kai S. Munk , Kasserer – ikke på valg

Morten Rasmussen – på valg (modtager genvalg)

Claus Qvist Jessen – ikke på valg

Jesper Dalberg – udtræder pga manglende tid – bestyrelsen foreslår Jonas Bistrup Larsen

Bestyrelsessuppleanter 2 personer:

Bjarne Berring Rasmussen – ikke på valg
Peer Jespersen – udtræder pga manglende tid – bestyrelsen foreslår Henrik Svane

Revisor:

Torben Gregersen – på valg (modtager ikke genvalg) – bestyrelsen foreslår Bjarne Tornbjerg

Revisorsuppleant:

Bjarne Tornbjerg – på valg (modtager så ikke genvalg) – bestyrelsen mangler forslag hertil pt

  • Eventuelt

Views All Time
Views All Time
246
Views Today
Views Today
1
Dagens opgave

Arkiver
Sponsorer
Guld sponsor Steel Coating A/S Nordea Bronze sponsorer