Kai S. Munk

Klaus Berg undervisning 25. juni kl 18.30

Så kan i alle glæde jer til endnu en undervisningsaften med Klaus Berg. De sidste gange har der været 16-20 deltagere, så vi håber selvfølgelig på stor opbakning igen. Der er ikke noget bestemt tema, så tag et af dine partier med, hvor du og vi andre kan blive klogere !

Så mød frisk op på Torsdag den 25. juni kl 18.30 i vores lokaler i Sundhedscenteret til endnu en hyggelig og lærerig skakaften.

Referat fra Generalforsamlingen

Referatet fra Generalforsamlingen den 16.juni 2020 er nu tilgængeligt: http://skanderborgskakklub.dk/?page_id=1492  

Bestyrelsen har i morgen den 18. juni konstituerende møde, og her vil referatet fra generalforsamlingen blive endeligt vedtaget, så måske kommer der lidt småjusteringer heri. Bestyrelsen fik stor opbakning til initiativerne i den forgangne sæson, samt til den nye sæson. Generalforsamlingen bakkede fuldt op omkring en kontingentforhøjelse. Kontingentforhøjelse, ændringer i bestyrelsen, initiativerne mmm kan du (som måske var den der desværre måtte undvære generalforsamlingen) læse mere om i referatet.

Generalforsamling i dag den 16. juni kl 19.00 i Sundhedscenteret

Husk at det er i dag at Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokaler kl. 19.00. Den første øl er gratis, og det samme gælder kaffen.
Bestyrelsen er efter generalforsamlingen vært for 2 stykker højt smørrebrød til hver. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, så skynd dig at svare på denne mail, så du kan nå at få smørrebrød  (sidste ændring til bestillingen er i dag).

Referat bestyrelsesmøde 02.06.2020

Bestyrelsen afholdt møde den 02.06.2020, for i Corona-ens skygge at forsøge at planlægge aktiviteterne fremadrettet, med den usikkerhed der fortsat ligger. Referatet findes som sædvanligt under MEDLEM og bestyrelses referater. Direkte, klik her.

Generalforsamling den 16. Juni kl 19.00

Bestyrelsen forventer at begrænsningen på 10 personer bliver hævet til 30-50 personer først i juni måned. 
Derfor forventer vi at kunne afholde Skakklubbens Generalforsamling den 16. juni kl. 19.00 i klubbens lokaler, jævnfør vedtægterne.
Klubben vil, efter generalforsamlingen, være vært for et par stykker smørrebrød og 1 øl/vand samt fri kaffe.
Af hensyn til indkøb af smørrebrød bedes du svare på den mail som er sendt til alle medlemmer i klubben (som vi har en mail adresse på). På bestyrelsens vegne, Kai S. Munk.

Skanderborg Skakklubs Generalforsamling 2020

Bestyrelsen forventer at begrænsningen på 10 personer bliver hævet til 30-50 personer først i juni måned. 
Derfor forventer vi at kunne afholde Skakklubbens Generalforsamling den 16. juni kl. 19.00 i klubbens lokaler, jævnfør vedtægterne.
Klubben vil, efter generalforsamlingen, være vært for et par stykker smørrebrød og 1 øl/vand samt fri kaffe.
Af hensyn til indkøb af smørrebrød bedes du give Kai besked om du kommer (og dermed også ønsker smørrebrød).På bestyrelsens vegne.


Venlig hilsen
Kai S. Munk, kasserer
Damgårdsvej 44, 8660 Skanderborg
Mail: kai.munk@gmail.com
Tlf: 61132181

Bestyrelsesmøde referat

Bestyrelsen afholdt i går den 16.05.2020 møde i Coronaens skygge. Her forsøgte vi at planlægge aktiviteterne fremadrettet, så godt vi nu kan gøre det, og med de hvis-er som Corona situationen giver. Referatet findes som sædvanligt under MEDLEM og bestyrelses referater.

Skanderborg Skakklub opdatering

Fra bestyrelsen:

Kære medlemmer

Coronakrisen hærger stadig og har samt får store konsekvenser for samfundet.

Skakken lider også herunder, men det er da heldigvis kun en hobby for flertallet.

Grundet statsministerens valg om langsom åbning af samfundets funktioner, så har det den konsekvens, at Bellis holder lukket indtil videre til 10 maj 2020.

Det betyder ikke at Bellis åbner den 11. maj, men de informerer os, når der sker ændringer.

Læs resten

Indlæg på hjemmesiden og Skakklubben der fortsat er lukket.

Fra bestyrelsen.

Indlæg på hjemmesiden og Skakklubben der fortsat er lukket.

Indlæg på hjemmesiden:
Skanderborg Skakklubs hjemmeside er en af de mest ”levende” skakhjemmesider, hvilket skyldes vore skribenter, og bestyrelsen er meget glade for de mange indlæg der kommer på hjemmesiden. Vi er imidlertid blevet forespurgt hvorvidt indlæggene på hjemmesiden er udtryk for bestyrelsens holdninger. Det er de ikke. Indlæggene står for skribentens egen holdning. Skribenterne bedes dog overveje hvorvidt politik/religion/morale/… er nødvendige i deres indlæg. – Når bestyrelsen udtrykker sig på hjemmesiden (som i dette indlæg) vil det klart fremgå at det er fra bestyrelsen.

Skakklubben er fortsat lukket:
Skakklubben er fortsat lukket og vil være det foreløbigt til den 14. april.
Hvorvidt vi kan få adgang til Bellis denne dato vides ikke, så vi afventer også bestyrelsen i Bellis beslutninger herom.
Det betyder at vi i skakklubbens bestyrelse har svært ved at planlægge det videre forløb.
Vi håber at kunne starte med klubmesterskabet i lynskak den 14. April. Den 21. april er der generalforsamling, og oplæg til generalforsamlingen er under udarbejdelse. Afslutning af bymersterskabet kan vi for nuværende ikke lægge en plan for, og vi har heller ikke valgt at lukke den (endnu).
Måske kan vi om 14 dage fortælle mere.
Skakklubben følger nøje de råd og vejledninger der kommer fra regering og sundhedsmyndigheder, og vi opfordrer alle til hver især at følge disse retningslinjer nøje.

På bestyrelsens vegne
Kai S. Munk

Ingen skak til midt april

Kære alle,

Jeres ve og vel ligger os naturligvis meget på sinde, hvorfor vi lægger os tæt op af de af regeringen og vores hovedorganisations angivne beslutninger og retningslinjer.

I Bellis (vores lokaler i Sundhedscenteret) er det besluttet at holde lukket til (måske) midten af april.

DSU har på deres seneste forretningsudvalgsmøde besluttet at det ikke finder det forsvarligt at gennemføre skakarrangementer i første omgang indtil den 15. april.

Alle skakaktiviteter i forbindelse med Skanderborg Skakklub er set i dette lys lukket ned til i første omgang den 14. april.

Det igangværende Bymesterskab berøres naturligvis heraf. Den videre afvikling af denne, samt de i perioden planlagte aktiviteter vender bestyrelsen tilbage med planer for indenfor 14 dage.

Træning med Klaus Berg den 26. marts droppes/udskydes hvis der kan findes en ny dato.

Italiensk aften 7. april udskydes.

Skak i ældresagen er aflyst, og vil først blive genoptaget til September (kontakt Hans Skovhus).

Den afsluttende dobbeltrunde i ligaen er aflyst, det samme gælder DM i skak i Svendborg. Se info herom på skak.dk

For de meget skaktrængende er der dog et lille lyspunkt i mørket, idet årets kandidatturnering spilles fra mandag d. 15/3 i Yekatarinenburg, Rusland. På Chess24 (https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/fide-candidates-2020/1/1/1) kan man følge med i kampen om at blive den næste udfordrer til Carlsens trone. Caruana? Ding? Giri? Grischuk? Eller kanske MVL, der fik en reservetjans, efter at Karjakin trak sig pga. Coronafaren.

Sponsorer
Guld sponsor Steel Coating A/S Nordea Bronze sponsorer